Vavřinec na Moravě

Aktuální informace

24.01.2008
Statistika odpadů za rok 2007
Každoročně koncem měsíce ledna zveřejňujeme na těchto stránkách statistiku odpadů sesbíraných a případně vytříděných za uplynulý rok v naší obci.


23.01.2008
Výtěžek z Tříkrálové sbírky
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, děkuje touto cestou občanům za finanční příspěvky na konto Tříkrálové sbírky uskutečněné začátkem letošního roku. Koledníci v naší obci vybrali celkem 15 495 Kč, z toho ve Vavřinci 8 955 Kč, ve Veselici 4 430 Kč a Suchdole 2 110 Kč. Na okrese Blansko bylo na konto sbírky vybráno celkem 983 055 Kč.


30.12.2007
Zubní pohotovost v I. pololetí 2008
Rozpis zubní pohotovosti ve spádové oblasti města Blansko, do níž spadá i naše obec, je na I. pololetí roku 2008 možné nalézt zde.


30.10.2007
Pozvánka na schůzi ZO
Schůze Zastupitelstva obce Vavřinec se uskuteční ve středu, dne 7. listopadu 2007, v zasedací místnosti ObÚ Vavřinec. Začátek schůze je v 17. hod. Rada obce předkládá následující program této schůze:

1. Zahájení


2. Zpráva z jednání Rady obce

3. Projednání darovací smlouvy na převod bytů ve vlastnictví ČR na obec Vavřinec

4. Různé

5. Závěr


16.10.2007
Nové nájemní byty ve Vavřinci
Obec Vavřinec oznamuje, že počínaje úterým 23. října 2007 přijímá další žádosti o ubytování v nových nájemních bytech zbudovaných ve Vavřinci. Více informací získají zájemci zde (pdf 0,078 Mb).


16.10.2007
Běh na rozhlednu ve Veselici - Podvrší
Návštěvnická sezóna na rozhledně Podvrší se pomalu blíží ke svému závěru. I letos bude sezóna zakončena akcí "Běh na rozhlednu ve Veselici - Podvrší". Akce se uskuteční v sobotu 27. října 2007.


27.09.2007
Pozvánka na svěcení nové kapličky ve Veselici
Obec Vavřinec ve spolupráci se sdružením VESELICKÁ KAPLIČKA zve všechny občany na slavnostní vysvěcení nové kapličky ve Veselici. Slavnost se uskuteční v sobotu 29. září 2007 v 15 hod. na prostranství nové návsi ve Veselici. Pozvánku na tuto akci najdete zde.


18.09.2007
Nové vydání Školního občasníku ZŠ Sloup
V těchto dnech vyšlo další vydání Školního občasníku vydávaného ZŠ Sloup. Tento Školní občasník je ke stažení zde. (pdf 0,149 Mb)


06.09.2007
Výzva k předkládání projektů do Programu LEADER ČR 2007
Místní akční skupina MAS Moravský kras uspěla se svým záměrem podaným do programu READER ČR 2007 a získala dotaci ve výši 2,5 mil. Kč. Za účelem realizace svého záměru vyhlásila výzvu na předkládání žádostí na realizaci projektů na podporu podnikání a zhodnocení místní produkce.


30.08.2007
Nový časopis
Rádi bychom Vás informovali, že v těchto dnech byl zahájen prodej nového časopisu pro region jižní Moravy s názvem Kabrňák. Po dohodě s redakcí tohoto časopisu je možno zasílat příspěvky, které se dotýkají života v našem mikroregionu. Tento měsíčník je ve volném prodeji na stáncích s tiskem v rámci jižní Moravy a dalších vybraných městech. Kontakty na redakci je tel./fax: 545 175 844-6, e-mail: info@mrs.cz.


02.08.2007
Mladá rodina hledá dům
Mladá rodina s jednoletým synem hledá v naší obci dům k bydlení. Mají zájem o dům 3 až 4+1 se zahradou. Nejsou nároční na komfort a celá záležitost spěchá. Další informace podá p. Aleš Mergentál na č. t. 776164538. Další možný kontakt je ales.mergental@email.cz.


02.08.2007
Nabídka zaměstnání
Kooperativa pojišťovna, a.s. přijme zaměstnance na hlavní pracovní poměr pro kanceláře Blansko a Boskovice na pozici pojišťovacího poradce. Bližší informace podá vedoucí kanceláře Blansko Eva Bačovská. E-mail: Eva.Bacovska@koop.cz nebo na č.t. 606652704.


25.07.2007
Sběr nápojových kartonů a papíru
Oznamujeme občanům, že tento pátek ráno, t.j. 27. července 2007, budou odvezeny oranžové pytle s nápojovými kartony. Žádáme občany, aby oranžové pytle přistavili již zítra ke kontejnerům se sklem a s PET láhvemi.


Dále oznamujeme občanům, že vedle kontejnerů s PET láhvemi a sklem je umístěn nový modrý kontejner na papír. Do tohoto kontejneru je možné ukládat veškerý starý papír, jako noviny, časopisy, obaly apod. Žádáme občany, aby papír před uložením do kontejneru svázali do balíků.20.06.2007
Pozvánk na schůzi ZO
Schůze Zastupitelstva obce Vavřinec se uskuteční ve středu, dne 27. června 2007, v sále Kulturního domu ve Veselici. Začátek schůze je v 19.00 hodin. Rada obce předkládá následující program této schůze:


1. Zahájení


2. Zpráva z jednání Rady obce


3. Závěrečný účet obce za rok 2006


4. Rozpočtové opatření


5. Různé


6. Závěr
17.05.2007
Nové vydání Školního občasníku ZŠ Sloup
V těchto dnech vyšlo další vydání Školního občasníku vydávaného ZŠ Sloup. Tento Školní občasník je ke stažení zde. (pdf 0,15 Mb)


26.04.2007
Sběr železného šrotu ve Vavřinci
V sobotu 28. dubna 2007 se uskuteční ve Vavřinci sběr železného šrotu. Sběr železného šrotu začíná srazem brigádníků v 8 hodin u kabin. TJ Vavřinec žádá občany, aby uložili nepotřebné železo na okraji komunikací u svých domů. V případě zájmu občanů vynesou členové TJ staré železo z domu nebo ze dvora. Výtěžek z akce bude věnován na činnost Tělovýchovné Jednoty.

Všem občanům děkuje za podporu Výbor TJ.


12.04.2007
Den otevřených dveří v MŠ Vavřinec
V sobotu 14. dubna 2007 se uskuteční Den otevřených dveří v MŠ Vavřinec. Nové prostory, v nichž bude od pondělí 16. dubna 2007 umístěna jednotřídní mateřská škola, si mohou zájemci přijít prohlédnout v době od 15 do 18 hod.. V rekonstruovaných prostorách mateřské školy bude současně umístěna i panelová výstavka přibližující historii mateřské školy ve Vavřinci doplněná mimo jiné i o fotografie jednotlivých ročníků dětí, fotodokumentaci prací při přestavbě prostor apod.


09.04.2007
Velikonoční jarmark na rozhledně Podvrší
Pátý Velikonoční jarmark na rozhledně Podvrší se uskutečnil na Velikonoční neděli dne 8. dubna 2007. Provázelo ho velice větrné počasí, ale jinak se akce velice vydařila. Letošní návštěva předčila očekávání pořadatelů, kterým byli členové sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA.


01.04.2007
Projekt Moravský kras - regionální produkt
Ve čtvrtek 22. března 2007 byly na zámku ve Křtinách předány certifikáty prvním držitelům značky Moravský kras - regionální produkt. Více informací o tomto projektu získáte zde.


24.03.2007
V. velikonoční jarmark na rozhledně Podvrší u Veselice
Na Velikonoční neděli 8. dubna 2007 připravuje sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA V. VELIKONOČNÍ JARMARK. Ten se uskuteční v areálu rozhledny Podvrší a jeho výtěžek půjde na konto veřejné sbírky vyhlášené za účelem získání finančních prostředků na výstavbu nové kapličky ve Veselici.


1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
zpět

Krátké zprávy
24.1.2008 11.31
V Aktualitách je umístěna statistika odpadů za rok 2007.

21.12.2007 12.58
V sekci Zpravodaj je umístěno prosincové číslo Informačního zpravodaje.

9.11.2007 09.53
V pondělí 10. prosince 2007 je uzávěrka pro příspěvky do dalšího vydání Informačního zpravodaje.

další >>
Užitečné odkazy